În atenţia beneficiarilor de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă!

17 iulie 2018

La multiplele întrebări parvenite referitor la condiţiile de acordare a indemnizaţiilor de maternitate, a indemnizaţiilor lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani, şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, Casa Teritorială de Asigurări Sociale reaminteşte următoarele: de la 1 aprilie 2014, potrivit art. 6 (6) al Legii nr. 289 din 22.07.2004, […]

Loc de muncă vacant!

16 iulie 2018

Anunţ! Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs: deţin cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la […]

Prevenirea Accidentelor casnice  la copiii mici

Primăria comunei Alexeevca la data de 19.06.2018, în localul Casei de a desfăşurat  seminarul  informativ  pentru  părinţi cu tematica: „Prevenirea Accidentelor casnice  la copiii mici”, drept scop  având micşorarea numărului de accidente şi a cazurilor de decese a copiilor cu vîrsta între 0-5 ani. Astfel pentru participare au fost invitate familiile cu copii şi persoanele […]

În atenţia beneficiarilor de pensii!

12 iulie 2018

Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Vă informează despre unele aspecte ce ţin de stabilirea pensiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pensia pentru limită de vîrstă: conform prevederilor Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, se aduc la cunoştinţă următoarele aspecte: Începînd cu 1 iulie 2018 vîrsta de pensionare creşte cu 4 […]

Loc de muncă vacant!

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior din cadrul Secţiei “Contabilitate bugetară”. La concurs pot participa persoane care: deţinn cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; studii superioare; nu au înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă; sunt apte din […]