În atenţia agenţiilor economici!

20 noiembrie 2018

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Floreşti informează repetat agenţii economici, despre necesitatea înregistrării ca plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi vine cu următoarele concretizări. Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali,  supuse înregistrării de stat, conform prevederilor Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor […]

Diversificarea metodelor de evaluare pentru optimizarea procesului de învățare activă în clasele I-IV-a

Recent, în incinta Școlii Primare Florești a avut loc o reuniune metodică zonală cu învățătorii claselor primare. Scopul de bază urmărit prin desfășurarea reuniunii l-a constituit creșterea calității procesului educațional la învățământul primar prin implementarea reperelor metodologice. Cadrele didactice din instituțiile de învățământ din raion au avut posibilitatea să asiste în cadrul activităților didactice la […]

Loc de muncă vacant!

16 noiembrie 2018

Anunţ! Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante: Contabil, operaţiuni salariale. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: –  Asigurarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv Sarcinile de  bază ale funcției: Calcularea şi […]

Cadastrul funciar raional

9 noiembrie 2018

În conformitate cu planul de activitate, Direcția Agricultură și Alimentație a organizat la 02 noiembrie 2018 un seminar instructiv cu privire la întocmirea cadastrului funciar raional. La seminar au participat specialiștii pentru reglementarea regimului funciar din primăriile raionului Floreşti. În cadrul ședinței de lucru au fost abordate problemele întâlnite în procesul de întocmire a cadastrului […]

Funcţie publică vacantă!

8 noiembrie 2018

Anunţ! Direcţia, Cultură, Turism, Tineret şi Sport a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în domeniul tineret. Scopul general al funcției: Formarea și menținerea relațiilor de colaborare cu tinerii, asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării lor active la toate aspectele vieţii prin […]