Se anunță concurs la funcția publică vacantă de Specialist Superior, Secția „Elaborarea și administrarea bugetului” din cadrul Direcției Finanțe

10 decembrie 2019

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior,  secţia ,,Elaborarea şi administrarea bugetului”.   Scopul general al funcţiei: Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului. Sarcina de bază: Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului. Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de […]

Seminar informațional-practic cu producătorii de fructe din raion

La 04 decembrie 2019, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești a organizat un seminar practic cu participarea producătorilor de fructe din raion. La eveniment au fost invitați și au participat deasemenea d-nii Donica Ilie – vicedirector al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, doctor habilitat în agricultură, Academician al Academiei de Științe […]

Se anunță concurs la funcția publică  vacantă de Specialist  în Serviciul Arhivă al Aparatului Președintelui raionului

9 decembrie 2019

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Serviciul Arhivă al Aparatului Preşedintelui raionului. Scopul general al funcției:  Contribuirea la eficientizarea activității autorității publice prin implementarea procedurilor moderne și asigurarea păstrării, evidenței și valorificării documentelor fondului arhivistic al raionului.   Sarcinile de bază:  1. Asigurarea integrității fizice a documentelor aflate […]

Se anunță concurs la funcția publică temporar vacantă de Specialist Superior în Serviciul Administrație Publică al Aparatului Președintelui raionului

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în Serviciul Administraţie Publică al Aparatului Preşedintelui raionului. Scopul general al funcției:  Formarea și menținerea relațiilor adecvate de colaborare cu publicul în funcționarea eficientă a administrației publice locale de nivelul doi.   Sarcinile de bază:  1. Contribuirea și conlucrarea cu direcțiile, […]

Se anunță concurs la funcția publică vacantă de Specialist Superior, Secția „Contabilitate Bugetară” din cadrul Direcției Finanțe

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior,  secţia ,,Contabilitatea bugetară”.        Scopul general al funcţiei: Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială. Primeşte, analizează şi totalizează dări de seamă, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului. Execută controale tematice privind […]