Se convoacă Consiliul raional Florești

22 octombrie 2020

Stimaţi cetăţeni! La data de 27 octombrie 2020, ora 10 00, se convoacă Consiliul Raional Floreşti, în cadrul  unei şedinţe extraordinare, în or. Floreşti, str. Speranţei, nr. 1 (sediul Casei de Cultură orăşeneşti). Accesaţi dispoziția de convocare împreună cu chestiunile propuse pentru examinare AICI

Ziua Lucrătorului din Transportul Auto

Stimați  conducători auto și drumari din raionul Floreşti! Consemnată anual în ultima duminică a lunii octombrie „Ziua automobilistului și a drumarului”, îmi oferă prilejul de a Vă transmite cele mai sincere urări de bine şi prosperitate tuturor lucrătorilor din domeniul transportului auto și gospodăria drumurilor. Ne exprimăm respectul și mulțumirea față de Dumneavoastră,  munca desfăşurată fiindu-vă legată de […]

Ziua Mondială a Statisticii

20 octombrie 2020

Mult stimaţi angajaţi ai Direcţiei pentru Statistică a raionului Floreşti! Al 11-lea an consecutiv, la 20 octombrie, celebrăm Ziua Mondială a Statisticii. Această sărbătoare subliniază importanţa susţinerii capacităţii Dumneavoastră în a produce statistici relevante şi oportune privind dezvoltarea social-economică a raionului nostru, necesare la luarea deciziilor, elaborarea politicilor, precum şi la asigurarea monitorizării acestora în […]

Ziua Profesională a Lucrătorului Justiției

Stimați lucrători din domeniul justiției ai raionului Floreşti! Cu ocazia celebrării sărbătorii profesionale a lucrătorului justiției, în numele Consiliului raional Floreşti şi al meu personal, adresez sincere felicitări, urări de sănătate şi succese în activitatea profesională ce o desfăşuraţi tuturor celor care au îmbrățișat această profesie – procurori, avocați, notari, executori judecătorești, funcționari – juriști […]