Seminar pentru producătorii agricoli din raionul Floreşti

22 februarie 2017

La data de 2 februarie 2017 Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești a organizat un seminar informațional cu producătorii de la sate. Au participat conducători și specialiști din colectivele agricole corporative, conducători de gospodării țărănești, fermieri care își prelucrează cotele individual, specialiști în reglementarea proprietății funciare din primării, consultanții locali și regionali ACSA, specialiști din serviciile disconcentrate în teritoriu care activează în domeniul agricol, reprezentanți ai băncilor comerciale și diferitor companii și structuri de comercializare a semințelor, pesticidelor, fertilizanților, carburanților, tehnicii agricole, sistemelor de irigare etc.

Cu informație tematică a venit Gheorghe Moraru, șeful secției supraveghere sanitară la Centrul de Sănătate Publică care a vorbit despre unele măsuri în vederea implimentării prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind securitatea și igiena muncii în agricultură.

Constanton Ohoțchi, șef-adjunct al Direcției raionale Siguranța Alimentelor a adus la cunoştnţă publicului despre unele măsuri în vederea respectării legislației în vigoare cu privire la protecția plantelor, carantina fitosanitară, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Lidia Dragomirețchi, inspector superior pe controlul semințelor de culturi agricole în DRSA a menţionat despre unele cerințe în domeniul semincer prevăzute în Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe.

Serghei Moroșanu, inspector la Inspectoratul ”Intehagro”  a vorbit despre unele momente privitor pregătirii tractoarelor și inventarului agricol către revizia tehnică și lucrările agricole de primăvară, iar Svetlana Chilari, specialist superior în Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în raionul Florești – despre stabilirea și menținerea raporturilor de muncă cu angajatorii din domeniul agricol.

Cu informații și prezentări ale ofertelor sale au vorbit în total 23 reprezentanți ai diferitor companii, structuri și bănci comerciale din raion și republică.