Susținerea materială a persoanelor de vârstă înaintată (a longevivilor)

22 februarie 2017

În conformitate cu Decizia nr. 22 din 01.08.2007 a Consiliului de Administraţie a Fondului Republican de Susţinere Socială a Populaţiei, se acordă prin intermediul fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei  ajutoare materiale unice în cuantum a cîte 5000 (cinci mii ) lei fiecărei persoane  care împlineşte  vîrsta de 100 de ani şi în continuare la fiecare zi de naştere de după 100 ani .Prin intermediul Fondului Local de Susținere Socială a Populației, din cadrul Direcției Asistența Socială Sănătate și Protecția Familiei  Florești,  la data de 28.04.2016, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administraţie al Fondului Local nr. 07  din 14.04.2016,  s-a  acordat ajutor  material unic în sumă de  5 000 (cinci mii) lei d-nei Rosloi Maria Dănilă,  domiciliată în comuna Nicolaevca, a.n. 01.04.1913.

De asemenea, conform Deciziei Consiliului de Administraţie a Fondului Local  de Susţinere Socială a Populaţiei nr. 11 din 14.06.2016, s-a acordat ajutor material unic în sumă de 5000 (cinci mii) lei d-nei Suharscaia Pelagheia, domiciliată în satul Lunga, a.n. 07.06.1915.

Pentru  anul 2017 conform  Deciziei  Consiliului de Administraţie  a Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei nr. 01 din 19.01.2017, s-a acordat ajutor material unic în sumă de 5000 (cinci mii) lei d-nei  Covalciuc Elizaveta a.n. 01.01.1915, domiciliată în s. Frumuşica.