Şedinţa asistenţilor sociali din raionul Floreşti

Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei a  desfăşurat  şedinţa de supervizare  în grup mare  cu asistenţii sociali comunitari din raionul Floreşti. Şedinţa a avut  următoarea ordine de zi: Cu privire la procedura de plasament a persoanelor în vîrstă şi a persoanelor cu dizabilitate  în Azilul de bătrini din satul Prodăneşti, raionul Floreşti. Cu […]