Scrieţi Preşedintelui Raionului Floreşti

9 martie 2017

Stimaţi vizitatori ai paginii web a Consiliului Raional Floresti! Începând cu 9 martie 2017, aveţi posibilitatea să Vă adresaţi domnului Ştefan Paniş, Preşedintele Raionului Floreşti, prin intermediul paginii: www.floresti.md în meniul Scrieţi Preşedintelui Raionului Floreşti (http://floresti.md/scrie-presedintelui/) sau să expediaţi mesajul Dumneavoastră direct la adresa electronică: presedinte@floresti.md    

Autorizarea depozitelor de păstrare a produselor  de uz fitosanitar și a fertilizanților

  Prin Dispoziția Președintelui raionului Florești Nr. 08 din 25 ianuarie 2017 a fost constituită comisia mixtă de lucru pentru verificarea și autorizarea depozitelor de păstrare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanților în următoarea componență: Zosim Ghenadie – inspector superior în secția Sănătatea Plantelor și Control Semincier în Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, președintele […]

Ziua Internațională a Femeii

Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o rezoluție […]