Autorizarea depozitelor de păstrare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

9 martie 2017

 

Prin Dispoziția Președintelui raionului Florești Nr. 08 din 25 ianuarie 2017 a fost constituită comisia mixtă de lucru pentru verificarea și autorizarea depozitelor de păstrare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanților în următoarea componență:

Zosim Ghenadie – inspector superior în secția Sănătatea Plantelor și Control Semincier în Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, președintele comisiei

Moraru Gheorghe – șeful secției supraveghere sanitară al Centrului de Sănătate Publică Florețti, membru al comisiei

Ciorbă Vitalie – șef al Inspecției Ecologice Florești, membru al comisiei

Rotaru Iulian – specialist principal în Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional, membru al comisiei

Pozdneacov Alexandru – șeful Inspectoratului raional de poliție Florești, membru al comisiei.

În conformitate cu Planul-grafic, aprobat prin Dispoziția președintelui raionului nominalizată mai sus, pe 14 februarie 2017 comisia și-a început activitatea și va finaliza lucrările pe 11 aprilie curent. La data de 07 martie de către comisie au fost verificate depozitele din 18 gospodării agricole. 8 depozite din gospodării agricole au obținut Autorizația de funcționare a depozitelor pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Acestea sînt:

SRL „Panclip”, SRL „Santagro – SC”, SRL „Demedercom”, CP „Nordflor”, SRL „Alexflor”, ÎM „Renaștere” SRL, SRL „Domultera” și SRL „Maeta”.

10 gospodării agricole, care nu au întrunit condițiile de autorizare pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, condițiile privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, nu au obținut Autorizația de funcționare a depozitelor pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Acestor gospodării li s-au întocmit prescripții cu indicarea termenilor concreți pentru a înlătura lacunele depistate de către comisie.

Conducătorii gospodăriilor agricole urmează să întreprindă măsuri de urgentare în organizarea și efectuarea controlului medical-profilactic a lucrătorilor din colectivele agricole, care vor fi antrenați în lucrări cu pesticide și fertilizanți.

Autor:
Șeful Direcției Agricultură și Alimentație, Cocerovschi Anatolie