Ambasada Republicii Slovace la Chișinău anunță un apel de propuneri a granturilor mici pentru anul 2017

16 martie 2017

Această modalitate de ajutor face parte din Asistența Slovacă Oficială pentru Dezvoltare finanțată din Programul SlovakAid și vizează în mod direct proiectele de mică anvergură, care reprezintă un sprijin financiar mai flexibil, operativ și eficient pentru țările în curs de dezvoltare. Proiectele depuse trebuie să vizeze: sectoarele de alimentare cu apă, salubritate și gestionarea deșeurilor […]

Gala Serviciilor noi de bibliotecă

Astăzi, 16 martie 2017 în incinta Bibliotecii Publice Orăşeneşti ,,Ion Creangă,, din or. Floreşti a avut loc Gala Serviciilor noi de bibliotecă. Doamna Elena Belschi, şefa bibliotecii a menţionat că datorită deschiderii şi voinţei a fost posibil ca bibliotecile să devină mai atractive pentru mai mulţi oameni. În cadrul galei au fost prezenţi bibliotecarii din […]

Protecţia copiilor în situaţii de risc

La data de 15 martie 2017 a avut loc ședința Comitetului de coordonare intersectorială a protecției copiilor în situație de risc, unde au participat reprezentanții APL, reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti ,,Lumos Foundation’’, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai copiilor.  În cadrul ședinței au fost prezentate rapoarte de activitate ale Direcției Asistență Socială, Sănătate și Protecție a […]