Seminar instructiv

31 ianuarie 2018

La 26 decembrie 2018, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în parteneriat cu Asociaţia Obştească ,,Parteneriate cu fiecare copil’’ au organizat pentru reprezentanţii autorităţilor tutelare locale un seminar instructiv privitor la implementarea Legii nr. 140,  privind protectia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. Moderatorul instruirii doamna Rodica […]

Casa Națională de Asigurări Sociale îmbunătăţeşte serviciile oferite cetăţenilor

30 ianuarie 2018

La întrebările parvenite din teritoriu „dacă sunt eliberate clienţilor certificate, extrase de diferite tipuri în ziua adresării?”, Vă informăm că, începînd cu 1 decembrie 2017 Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale eliberează clienţilor mai multe tipuri de certificate/extrase din contul persoanei asigurate, imediat la solicitarea lor verbală. Anterior certificatele erau eliberate […]

Ameliorarea condiţiilor de trai pentru unele categorii de cetăţeni

29 ianuarie 2018

La data de 29 ianuarie 2018 a avut loc ședința Comisiei speciale pentru examinarea cererilor privind acordarea indemnizațiilor unice la construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 13 septembrie 2010. La ședința comisiei au fost prezenți toți membrii comisiei […]

Indemnizaţii mai mari pentru copiii născuţi în anul 2018

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 92 din 24 ianuarie 2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-32 (6422-6427) din 26.01.18), au fost operate completări la anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002. Astfel, cuantumul indemnizaţiei unice […]

Serviciul „Cantina de Ajutor Social”

Grija faţă de oamenii aflaţi în situaţii vulnerabile se numără printre preocupările principale ale unui primar. În satul Rădulenii Vechi, raionul Floreşti începând cu anul 2011, cu susţinerea Asociaţiei Obşteşti „CONCORDIA” a început activitatea serviciului „Cantina de Ajutor Social”. Cantina respectivă prestează servicii sociale gratuite şi este un adevarat sprijin  pentru persoanele care au atins […]