Noi priorităţi ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în învățământul general

9 februarie 2018

Miercuri, 7 februarie 2018 Direcția Generală Educație Florești a desfășurat o sesiune de informare cu managerii școlari din instituțiile de învățământ general. În cadrul ședinței Şeful Direcției Generale Educație, domnul Tudor Tertea a pus în discuție următoarele aspecte:

  1. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general;
  2. Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general;
  3. Prioritățile Ministerul Educației, Culturii și Cercetării privind dezvoltarea curriculară în învățământul general.

Referitor la aspectul dezvoltarea curriculară în învățământul general s-au menționat următoarele:

  • Ora de dirigenție va deveni disciplină cu statut obligatoriu în Planul de învățământ gimnazial, asigurând o abordare specifică și flexibilă în dezvoltarea personală a elevului;
  • Educația tehnologică va conține module reconceptualizate (în clasele primare) vor fi integrate modulele de ,,Robotică” și ,,Informatică aplicată” cu modulele ce țin de tradiții populare;
  • Tehnologiile digitale și cultura gestionării informației urmează să fie valorificate la toate treptele învățământului general, în scopul dezvoltării competențelor digitale;
  • Disciplinele reale la ciclul gimnazial pot fi restructurate în două nivele: nivel de cultură generală (pentru toți elevii) și nivel variabil (pentru elevii dotați cu studiere aprofundată);
  • Educația civică urmează să fie reconceptualizată, inclusiv, prin redenumirea ei în Educație pentru societate, integrând module dezvoltate cu referire la Educația pentru cetățenia democratică, Educația pentru drepturile omului, Educația pentru integritate și Educația interculturală care vin să contribuie la formarea la elevi a valorilor unui stat de drept, a drepturilor și responsabilităților cetățenești;
  • Valorificarea educației patriotice prin componenta civică a disciplinelor şcolare din învățământul general, ca finalitate educațională generală, prin formarea la elevi a atitudinii de respect și devotament față de valorile naționale manifestate prin comportament cotidian, în acțiunile și interacțiunile sociale;
  • Includerea voluntariatului ca parte componentă a educației non-formale în treapta gimnazială (în formatul activităților extrașcolare) și a educației informale în treapta liceală (ca parte obli-gatorie a Planului de învățământ) cu certificarea elevilor.

Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general este elaborată în conformitate cu art. 55 din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, art. 298 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 și pct. 14 al Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2016-2020.

Administrația instituției de învățământ crează condiții de muncă și pentru pauza de masă, asigură dotarea locurilor de muncă cu mijloacele necesare executării sarcinilor în cazul în care a fost coordonată realizarea acestora în cadrul instituției. (pct.14)

Tipul activităților și forma de evidență a timpului de muncă necesar îndeplinirii acestora este stabilită de către angajator anual, prin coordonare cu organul sindical din instituție. (pct.15)

La aplicarea normelor de muncă angajatorul asigură un ritm normal de muncă, la o intensitate a efortului intelectual şi la o tensiune nervoasă care să nu impună o oboseală excesivă. (pct.16)

La finalizarea sesiunii de informare, organizatorii au oferit participanților spațiu de timp pentru discuții și exprimarea opiniilor. Managerii școlari vor desfășura sesiuni de informare pe aspectele sus menționate, iar toate instituțiile de învățământ general vor asigura punerea în aplicare a documentelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Autor: Diana Pantaz, Şef DMCFPC