Gestionarea deşeurilor solide în raionul Floreşti

12 februarie 2018

Componenta managementul deșeurilor solide a Strategiei de Dezvoltare Social-economică a raionului Florești reprezintă un document de planificare, care a fost elaborată pentru a oferi o îndrumare clară cu privire la dezvoltarea unui sistem corespunzător de management al deșeurilor solide. Perioada de acțiune a documentului este de 5 ani: 2016 – 2020. Acest document strategic are scopul de a asigura accesul populației raionului la un sistem de management al deșeurilor modern, rentabil și inofensiv pentru mediu.

Conducerea raionului Florești a considerat necesară elaborarea unui document strategic în vederea îmbunătățirii situației cu privire la managementul deșeurilor solide, care să reprezinte o componentă a Strategiei de Dezvoltare Social-economică a raionului. În acest context, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a acordat sprijin la toate etapele de elaborare a acestui document strategic, în special prin asistența tehnică oferită de experți naționali și internaționali.

Strategia a fost elaborată printr-o abordare de planificare strategică participativă, asigurînd implicarea autorităților publice de nivelul I și II și a instituțiilor publice responsabile de sectorul managementului deșeurilor solide, precum și a societății civile din raionul Florești.

APL de nivel I și II au participat în mod activ în procesul de elaborare a documentului. Procesul de planificare a fost coordonat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, care a asigurat promovarea politicilor regionale din domeniu și colaborarea cu ministerele de resort și instituțiile specializate din sectorul dat.

La nivel de raion, acest document în concordanță cu obiectivele strategice privind gestionarea deșeurilor solide menționate de următoarele documente:

  • Programul regional de management al deșeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Nord;
  • Strategia de dezvoltare regională 2010-2016 – Regiunea de Dezvoltare Nord;
  • Strategia de gestionare a deșeurilor în Republic Moldova pentru anii 2013-2027.

Conform acestor documente strategice regionale și naționale, realizarea țintelor naționale și regionale cu privire la dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide, inclusiv colectarea selectivă, reciclarea și depozitarea modernă a deșeurilor nereciclabile, necesită acțiuni concrete la nivel local.

Conform Legii cu privire la deșeurile de producție și menajere (Legea 1347 din 1997), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului deține rolul principal în elaborarea politicilor de management al deșeurilor și are misiunea de a efectua controale de stat, menite să verifice modul în care persoanele fizice și juridice respectă legislația cu privire la managementul deșeurilor.

La moment cantitatea de deșeuri solide generate în raionul Florești este estimată la aproximativ 0,73 kg/ persoană/ zi în mediul urban și 0,52 kg/ persoană/ zi în mediul rural.

Astfel, o persoană din mediul urban generează aproximativ 266 kg de deșeuri menajere, în timp ce o persoană din mediul rural generează aproximativ 190 kg de deșeuri. Asumându-se o creștere economică de 2,5% pe an în raion, se estimează că volumul de deșeuri pe persoană va crește cu aproximativ 2% în fiecare an în următorii 15 ani. Desigur că această estimare devine mai puțin relevantă cu avansarea în viitor, dar ar trebui să fie destul de precisă pentru perioada de planificare a Strategiei.

Cantitatea de deșeuri menajere generate în raionul Florești

Cantități generate: 2015 2020 2025 2030
Cantități generate::
  Cantitatea generată zilnic (kg/persoană/zi) 0.74 0.82 0.91 1.00
  Cantitatea generată anual (kg/persoană/an) 270 299 332 365
Populația rurală:
  Cantitatea generată zilnic (kg/persoană/zi) 0.53 0.59 0.65 0.71
  Cantitatea generată anual (kg/persoană/an) 193 215 237 259

 

Sursa: elaborat de GOPA, în baza datelor estimative cu privire la generarea deșeurilor per capita, discutate în cadrul Strategiei de gestionare al deșeurilor și a analizei experților efectuată în teritoriu.

Pe lângă deșeurile menajere, cantități semnificative de deșeuri agricole (în special deșeuri de grajd) sunt generate de activitățile agricole de subzistență practicate de populația din raion. Cantitatea de gunoi de grajd generată depinde de numărul și tipul de animale prezente în fiecare unitate administrativă. Luînd în calcul cantitatea aproximativă generată de diferite specii de animale (și anume vite, porci, oi/capre, cai/catâri/măgari și păsări), s-a calculat că anual, în raionul Florești sunt generate aproximativ 109 120 tone (sau 121 721 m3) de gunoi de grajd.

Exemplu pentru calcularea cantității de dejecții animaliere generate:

bovine – 10,5 m3/an/1 animal, masa 1 animal (de lapte) = 454 kg, zile în spațiu închis = 275, fără așternut;

porcine – 1,6 m3/ an /1 animal, masa 1 animal = 68 kg, zile în spațiu închis = 365; fără așternut;

ovine/caprine – 0,5 m3/ an /1 animal, masa 1 animal = 45 kg, zile în spațiu închis = 185; fără așternut;

cabaline/catîri/asini – 5,2 m3/ an /1 animal, masa 1 animal = 454 kg, zile în spațiu închis = 183; fără așternut;

păsări de curte – 3,9 m3/ an /100 unități de păsări, masa 1 păsări (găină) = 0,9 kg, zile în spațiu închis = 275; fără așternut.

Viziunea asupra dezvoltării sectorului Managementul Deșeurilor Solide în raionul Florești pentru următorii 5 ani (2016-2020), ține de oferirea cetățenilor a unor servicii de salubrizare eficace, eficiente și accesibile în cadrul sistemului integrat de management al deșeurilor solide. Până la sfârșitul anului 2020, 58% din populația raionului va avea acces la servicii integrate de management al deșeurilor solide. În același timp, administrațiile publice locale, populația și sectorul privat din cadrul raionului va avea un nivel crescut de conștientizare în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor solide și gestionarea adecvată a diferitor fluxuri de deșeuri solide. Odată cu implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor solide, starea mediului urmează să se îmbunătățească și respectiv factorii de risc pentru sănătatea populației urmează să scadă.

Dezvoltarea sistemului inter-comunitar de management al deșeurilor solide în raionul Florești, în special prin introducerea colectării deșeurilor în mediul rural, va reduce semnificativ efectele negative (de igienă și de poluare a solului și apei) cauzate de gunoiul aruncat neautorizat. Se vor opera îmbunătățiri semnificative în colectarea și eliminarea deșeurilor menajere, precum și în tratarea deșeurilor agricole/organice.

Odată cu dezvoltarea infrastructurii privitor la Managementul Deșeurilor Solide în raion, practicile de manipulare a deșeurilor vor fi îmbunătățite esențial în zonă. Impactul de mediu al sistemului de management al deșeurilor creat va fi cu mult mai mic decît impactul curent. Chiar dacă construcția și operarea infrastructurii de MDS va cauza un anumit impact negativ asupra mediului, acesta va fi mic și mai puțin dispersat în teritoriu. Masuri tehnice avansate sunt planificate pentru a reduce impactul potențialul negativ asupra mediului.

Asigurarea cu un sistem organizat de colectare a deșeurilor și cu soluții de tratare și depozitare finală a acestora, va permite autorităților (locale și centrale) să aplice mai strict sancționări față de cetățeni și persoane juridice care nu respectă legile/regulamentele de mediu. Probleme ce țin de depozitarea neautorizată, în afara depozitelor autorizate, va deveni mai ușor de urmărit, deoarece nimeni nu va mai putea afirma că lipsesc condițiile de eliminare a deșeurilor.

Autor: Vudvud Sergiu, Inspector Principal Inspecţia Ecologică, Florești