Procedura simplificată de înregistrare a bunurilor imobile

12 februarie 2018

Scopul fundamental al cadastrului oricărei ţări este de a avea 100% acoperire a teritoriului naţional: toate bunurile identificate şi măsurate, drepturile de proprietate înregistrate şi estimată valoarea bunurilor imobile. Cadastrul reprezintă un sistem prin care este asigurată garanţia dreptului de proprietate, este la fel, una din sursele primare de informaţii atât pentru piaţa imobiliară, asigurând publicarea datelor despre proprietatea imobiliară şi transparenţa tranzacţiilor, cât şi este un instrument pentru autorităţi, utilizat în procesul decizional privind dezvoltarea şi managementul teritoriului, inclusiv, pentru stabilirea impozitelor.

Completarea sistemului de cadastru cu date referitoare la bunuri şi titulari, urma să aibă loc în procesul de privatizare, adică până în anul 2008. Spre regret, odată cu finalizarea unui proiect dedicat, susţinut de Banca Mondială, finanţarea acestor lucrări a fost sistată, astfel că în circa 600 de localităţi rurale, nu au fost incluse în sistemul naţional de cadastru, iar costurile pentru măsurători şi pentru înregistrare sunt  suportate de cetăţeni. Cu toţii cunoaştem situaţia financiară a locuitorilor zonelor rurale, la fel şi situaţia bugetelor locale şi atestăm cazuri, când pentru a evita oricare cheltuieli suplimentare, proprietarii de bunuri nu solicită înregistrarea lor.

Privitor la situaţia din raionul Floreşti  înregistrarea masivă  intravilan a fost efectuată doar în 14 Primării – satele Mărculeşti,  Băhrîneşti,  Caşunca, Ciripcău, comunele Ghindeşti, Cuhureşti de Jos, Cuhureşti de Sus, Prajila, Roşietici, Ştefăneşti, Vărvăreuca, ceea ce constitue 32,4 % din  localităţile  rurale şi 100% în localităţile urbane:  oraşele Floreşti, Mărculeşti, Ghindeşti.

Astfel, punând pe cântar „precizia” măsurărilor şi „completitudinea” înregistrării drepturilor, la această etapă, decizia a fost luată în favoarea completitudinii. Prin urmare, modificând Legea cadastrului bunurilor imobile, am introdus opţiunea de a face posibilă înscrierea condiţionată a dreptului de proprietate, fără a fi necesară stabilirea hotarului terenului şi perfectarea planului cadastral, ci doar în baza unui scheme, care defineşte amplasarea în spaţiu a bunului.

Prin urmare, până la soluţionarea problemei de  identificare a surselor financiare pentru finalizarea Programului de stat de creare a cadastrului pe tot teritoriul ţării, vom reuşi să avansăm cu înscrierea dreptului de proprietate, astfel, că cetăţenii vor deveni proprietari recunoscuţi asupra imobilelor pe care le posedă.

Considerăm că este o abordare potrivită pentru scopul asigurării înscrierii bunurilor şi drepturilor în registrul bunurilor imobile, pentru a asigura protejarea dreptului de proprietate.

Ce presupune procedura simplificată şi în ce cazuri se va aplica?

Procedura simplificată presupune întocmirea unei scheme care identifică poziţionarea în spaţiu a terenului, în schimbul planului cadastral clasic. Ea se va aplica pentru bunurile imobile amplasate în localităţile rurale, care nu au trecut prin procedura de înregistrare primară masivă. La fel, procedura simplificată se va aplica pentru înregistrarea dreptului în baza certificatului de moştenitor, dacă bunul imobil nu a fost înregistrat în cadastru din careva motive, în perioada lucrărilor masive.

Identificarea lotului de teren, se va face fără măsurători terestre, clasice. Împreună cu reprezentanţii primăriei se va identifica bunul pe materialul cartografic existent – imaginile aerofotografierii teritoriului şi se va pregăti o schemă de amplasare a bunului. Solicitantul va trebui să prezinte la oficiul cadastral pentru înregistrarea dreptului doar această schemă şi documentele de drept, eliberate de primărie sau obţinute la notar.

Pentru implementarea procedurii simplificate de înregistrare, la data de 19 mai 2017, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicat ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privind aprobarea tarifelor la serviciul de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil. Costul lucrărilor de perfectare a schemei vor fi de aprox. 200 lei, iar înregistrarea dreptului până în 90 lei, sau dacă e moştenire – gratuit pentru bunurile din localităţile rurale. Practic, cheltuielile cetăţenilor se vor reduce de 7 ori, comparativ cu procedura clasică de perfectare a planului cadastral.

Înregistrarea drepturilor se va face condiţionat – adică va exista o condiţie pentru a dispune liber de acest bun, deoarece prin această procedură nouă se uşurează perfectarea actelor şi se asigură înscrierea dreptului de proprietate. Cu alte cuvinte, cetăţeanul să fie sigur că este proprietar cu acte în regulă şi nimeni, fără voinţa lui, nu va intra în posesia bunului ce îi aparţine. Dacă titularul, ulterior, va avea intenţia să-l înstrăineze – să vândă, să doneze, aceasta va fi posibil doar după efectuarea lucrărilor de măsurare pentru perfectarea planului cadastral şi prezentarea acestuia la oficiul cadastral teritorial, aceasta fiind condiţia pentru a transforma o înregistrare condiţionată în una ordinară.

Procedura simplificată de înregistrare a bunurilor imobile este o măsură temporară, pentru a asigura protecţia drepturilor de proprietate privată, până când statul va finaliza implementarea sistemului naţional de cadastru. Este speranţa că în anul curent se va finaliza pregătirea unui nou proiect de cadastru, asupra căruia se lucrează în prezent, în comun cu echipa experţilor Băncii Mondiale, şi în curând ar putea demara lucrările sistematizate de cadastru, pentru a înregistra masiv, într-o perioadă de 5-6 ani,  toate bunurile imobile rămase în afara sistemului de cadastru: cele private şi publice.

Autor: Claudia Spoială, Registrator-şef, Serviciul cadastral teritorial Floreşti