S-a dat startul Olimpiadelor raionale la disciplinele de studiu, ediţia 2018!

12 februarie 2018

Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” Floreşti găzduieşte Olimpiadele raionale la disciplinele de studiu, ediţia 2018, oraganizate de către Direcţia Generală Educaţie. Astfel, la data de 10 februarie 2018 s-a dat startul desfăşurării etapei raionale a olimpiadelor şcolare. Sâmbătă, 10 februarie s-a desfăşurat olimpiada la ecologie, matematică, limbi străine şi limba şi literatura rusă( şcolile naţionale), iar la 11 februarie la disciplinele: geografia, biologia şi informatica.

Olimpiadele şcolare vor continua să se desfăşoare la data de 17 februarie la disciplinele: chimia, limba şi literatura română (limba de instruire), educaţia fizică, la data de 18 februarie la disciplinele: limba română (alolingvi), limba rusă (alolingvi), istoria românilor şi universală şi fizica, iar la 10 aprilie- la ştiinţe pentru juniori.

Din cei peste 450 de participanţi la Olimpiadelor raionale, de către juriu va fi stabilit clasamentul general în ordine descrescândă a rezultatelor obţinute, iar ulterior vor fi decernate premiile, reieşind din punctajul maxim acumulat de către participanţi, precum urmează: premiul I, premiul II, premiul III, menţiune.

Pentru faza republicană  a Olimpiadelor la disciplinele de studiu va fi format lotul olimpic raional, care va include liderii clasamentului pe clase, precum şi elevii care au obţinut diplome de gradul I, II, III, la olimpiadele republicane precedente.

Olimpiadele şcolare la disciplinele şcolare, organizate tradiţional de către instituţiile de învăţământ (faza locală), Direcţia Generală Educaţie Floreşti (faza raională), Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (faza republicană) au drept scop stimularea interesului sporit al elevilor în raport cu anumite discipline şi domenii ale cunoaşterii, dezvoltarea abilităţilor de mobilizare a voinţei şi a spiritului competitiv, formarea unui cadru favorabil pentru comunicare între elevii originari din diferite localităţi, dar şi selectarea, la nivel de performanţă, a potenţialului intelectual al raionului/ republicii, cu acordarea ulterioară a unor facilităţi de manifestare a capacităţilor în interesul propriu şi cel al societăţii.

Tuturor participanţilor le urăm succese,  cadrelor didactice aducem cuvinte de mulţumire pentru munca imensă şi răbdarea depusă la pregătirea elevilor  pentru olimpiadele şcolare, iar administraţiei Liceului Teoretic “ Mihai Eminescu” Floreşti le suntem recunoscători pentru asigurarea unei bune organizări a Olimpiadelor raionale.

Autor: Larisa Novac, Şef adjunct Direcţia Generală Educaţie