Îmbătrânire activă

16 februarie 2018

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu suportul Organizaţiei HelpAge International în Moldova  organizează un şir de instruiri  în cadrul proiectului ,,Realizarea drepturilor omului prin integrarea egalităţii de gen şi a perspectivei de vîrstă”, cu suportul financiar al diferitor organizaţii din Uniunea Europeană. Scopul  instruirilor este consolidarea competenţelor membrilor echipelor multidisciplinare teritoriale în asigurarea respectării  […]