Înființarea plantațiilor forestiere–un factor important pentru diminuarea riscurilor climaterice în  producerea agricolă

30 martie 2018

La data de 28 martie 2018, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Floreşti a organizat o şedinţă cu primarii satelor (comunelor) și orașelor din raion, unde s-a discutat problema înființării plantațiilor forestiere pe terenurile degradate din toate localitățile unităţii teritorial-administrative. Au participat: Şeful Inspecției Ecologice Florești, domnul Corbă Vitalie; Directorul și Inginerul-șef  ai ÎS […]

Seminarul instructiv- metodic cu învățătorii clasei a IV-a din instituțiile de învățământ din raion

26 martie 2018

Grupa pregătitoare-învățământul primar-învățământul gimnazial: aspecte de continuitate În conformitate cu Planul de activitate al Direcției Management al Curricumului și Formare Profesională Continuă pentru anul de studii 2017-2018, în scopul asigurării calității în educație, urmărind valorificarea schimbului de bune practici, la data de 22 martie 2018, în incinta Consiliului raoinal s-a desfășurat seminarul instructiv-metodic cu învățătorii […]

Metode şi tehnici de evaluare a rezultatului şcolar la lecţia de Educaţie muzicală

22 martie 2018

Disciplinei școlare Educaţia muzicală îi revine sarcina de a promova în rândul copiilor valorile culturale şi spirituale ale neamului nostru și ale lumii, de a le cultiva interesul de cunoaştere, de a dezvolta la elevi gustul estetic, creativ şi inovator. Cei care dirijează procesul de autodesăvârșire spirituală a viitoarei personalități – elevul, prin multiplele forme […]

Reţelele de socializare: binele şi răul din viaţa copiilor

21 martie 2018

La data de 20 martie în incinta Centrului de Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei, s-a desfăşurat şedinţa de supervizare în grup a  angajaţilor Caselor Comunitare din oraşul Floreşti cu subiectul „ Impactul reţelelor de socializare asupra copiilor minori”. Moderatorul şedinţei, Borzac Tatiana care îndeplineşte şi funcţia de Director al Casei comunitare nr. 2, împreună […]

Violenţa în familie

19 martie 2018

La data de 15 martie 2018, în incinta primăriei din satul Putineşti s-a desfăşurat masa rotundă cu tematica „Spune NU violenței în familie”. Activitatea a fost organizată de către Oxana Antoci,  Asistent social comunitar, în colaborare cu APL de nivelul I şi Şeful de post din localitate Macovei Valeriu. În scopul prevenirii oricărui tip de comportament violent […]