Ziua de comemorare a eroilor căzuţi în războiul de pe Nistru

2 martie 2018

Astăzi, 2 martie 2018, la Complexul memorial  din oraşul Floreşti a avut loc  mitingul consacrat celor 26 de ani de la începerea conflictului armat pentru apărarea Integrităţii teritoriale şi Independenţei Republicii Moldova.

La eveniment a fost prezentă conducerea raionului Floreşti: Președintele raionului, dl Ştefan PANIŞ, Vicepreședinții: dnii Vladimir Gutium şi Gheorghe Gancear, Secretarul Consiliului raional, dl Nicolae Catruc, Şeful adjunct al OT Soroca a Cancelariei de Stat, dl Turculeţ Daniel, Viceprimarul oraşului Floreşti, dl Iurie Gangan, Şeful Secției administrativ – militare, dl Stan Iulian, conducătorii serviciilor descentralizate și a celor desconcentrate, şefii secţiilor şi direcţiilor din subordinea Consiliului raional şi deputatul Parlamentului Republicii Moldova, dl Eugen Nichiforciuc.

La 26 de ani de la sîngeroasele lupte pentru Independenţa şi Integritatea statului nostru,  a fost adus  un omagiu eroilor căzuți în războiul de pe Nistru: Dîrda Victorian, decorat cu ordin “Ştefan cel Mare” post-mortem; Burcă Vladimir; Railean Alexei; Antoci Iurie; Bordea Petru; Suvac Vasile; Tuchina Anatolii; Cobîlaş Anatol; Eni Mihail; Codreanu Iurie; cît și veteranilor, care au  sunt în viață, căci ei sunt cei care au făcut posibilă pacea, ei au apărat patriotic Integritatea şi Independenţa Republicii Moldova şi pentru acest lucru le suntem profund recunoscători.

La acel război  au mers  tinerii  noştri, îndemnaţi de chemarea inimii și din simț patriotic, luînd arma în mîini și luptînd într-o confruntare inegală cu inamicul pentru pămîntul nostru care ne aparţine pe drept, pentru tot ce ne-au lăsat străbunii: limbă, tradiţii şi credinţă. Ei s-au ridicat în apărarea tînărului stat Republica Moldova şi au dat dovadă de bărbăţie, devotament şi spirit de sacrificiu, au depus pe altarul independenţei cel mai de preţ lucru pe care l-au avut – viaţa, a menţionat în discursul său Preşedintele raionului Floreşti dl Ştefan Paniş.

Comemorarea zilei de 2 martie marchează un epizod dureros în istoria naţională, care nu trebuie ascuns ori falsificat, sau să-i diminuăm semnificaţia. Avem datoria cu toţii să-i cinstim mereu şi să ne închinăm cu evlavie în memoria eroilor noştri,  este de datoria fiecăruia dintre noi să onorăm pe cei care şi-au jertfit viaţa pentru un viitor mai bun al statului în care trăim.

Autor: Mariana Scutaru, Şef al Serviciului Administraţie Publică