Indexarea pensiilor

13 aprilie 2018

În fiecare an la data de 1 aprilie, conform legislaţiei în vigoare, are loc indexarea pensiilor. În anul curent, toate tipurile de pensii vor fi indexate cu 6,6%. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pe ţară pentru anul precedent determinat în modul stabilit de Guvern.

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 237 din 21.03.2018, de indexare vor beneficia beneficiarii de pensii stabilite conform Legii privind sistemul public de pensii nr. 156-XIV din 14.10.1998, Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23.06.1993 și Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl nr. 909-XII din 30.01.1992.

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă este echivalent cuantumului venitului lunar minim garantat stabilit anual, care constituie de la 1 aprilie 2018 – 1025 lei. Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate de la 1 aprilie 2018 constituie:

  • în cazul unei dizabilităţi severe – 768,75 lei;
  • în cazul unei dizabilităţi accentuate – 717,50 lei;
  • în cazul unei dizabilităţi medii – 512,50 lei.

Este de menţionat faptul că, indexarea pensiilor deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionarilor publici, aleşilor locali, procurorilor, unor categorii de angajați din domeniul culturii şi ale colaboratorilor vamali se va efectua doar pentru partea de pensie achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru beneficiarii de suport financiar de stat, al căror cuantum al pensiei în urma indexării la 1 aprilie a depăşit suma de 1500 de lei, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, li se va acorda suport financiar de  stat în mărimea diferenţei dintre cuantumul cumulativ al pensiei şi suportului financiar de stat de pînă la indexare şi cuantumul pensiei indexate.

Autor : Şef adjunct CTAS Floreşti,  I. Matei