Realizările Direcţiei Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia Familiei în trimestrul I al anului 2018

19 aprilie 2018

La 17 aprilie 2018, Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia Familiei, Floreşti a organizat un Atelier de lucru, unde au fost invitati reprezentanţi ai conducerii raionului, a Cancelariei de Stat, ai Centrului Medicilor de Familie, Inspectoratului de Poliţie, etc.  În cadrul sedinţei au fost prezentate rapoartele de activitate a serviciilor pentru trimestrul I al anului […]

Şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Floreşti

La 24 aprilie 2018, ora 10 00, în oraşul Floreşti, bulevardul Victoriei, 2 în sala de şedinţe, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Floreşti. Pentru participare se invită Vicepreşedinţii raionului, şefii  de direcţii, secţii şi servicii ale Consiliului raional şi a Aparatului Preşedintelui raionului. Anunţul respectiv este adus la cunoştinţa consilierilor şi invitaţilor prin înştiinţări, […]

Spirit ucrainean în Alexeevca

În luna martie 2018 în comuna Alexeevca a avut loc un eveniment important pentru toți cititorii bibliotecii sătești din satul Alexeevca. A fost desfăşurată activitatea muzical-literară consacrată prezentării cărții poetului Eugeniu Oseredciuc, originar din Ucraina. Poetul a povestit despre viața sa şi a citit versuri despre patrie, primăvară, dragoste, etc. Ansamblul-model ”Barvinok” din satul Alexeevca, […]