Realizările Direcţiei Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia Familiei în trimestrul I al anului 2018

19 aprilie 2018

La 17 aprilie 2018, Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia Familiei, Floreşti a organizat un Atelier de lucru, unde au fost invitati reprezentanţi ai conducerii raionului, a Cancelariei de Stat, ai Centrului Medicilor de Familie, Inspectoratului de Poliţie, etc.  În cadrul sedinţei au fost prezentate rapoartele de activitate a serviciilor pentru trimestrul I al anului 2018.

Domnul Rusu Petru, şeful DASSPF, a menţionat faptul că scopul principal al Direcţei este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în dificultate prin dezvoltarea și gestionarea eficientă a serviciilor sociale în conformitate cu legislația în vigoare.  Activitatea DASSPF este focusată pe:

-Domenii de activitate şi Componente majore ale sistemului de Asistenţă Socială:

  1. Protecţia persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi;
  2. Protecţia familiei şi copilului aflat în dificultate
  3. Prestaţii sociale;
  4. Servicii sociale.

Astfel, au fost prezentate realizările:

  1. Serviciului Contabilitate şi rapoarte finaciare, dna Groza Aliona, contabil, Şef DASSPF
  2. Serviciului Prestaţii sociale, dna Panciuc Oxana, Specialist principal DASSPF
  3. Serviciului Asistenţă Socială Comunitară, dna Morgun Mariana, Şef serviciu
  4. Serviciilor pentru persoane în vârstă şi cu dizabilităţi, dna Ciuvaga Lidia şi dna Ciobanu Maria, Specialişti principali DASSPF
  5. Serviciilor pentru protecţia familiei şi copilului aflat în dificultate, dna Cobzac Liudmila, Specialist principal DASSPF

În scopul îmbunătăţirii prestării serviciilor sociale participanţii la atelier au venit cu propuneri care urmează a fi implementate în activitate.

Autor: Petru Rusu, Şef DASSPF