Şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Floreşti

19 aprilie 2018

La 24 aprilie 2018, ora 10 00, în oraşul Floreşti, bulevardul Victoriei, 2 în sala de şedinţe, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Floreşti. Pentru participare se invită Vicepreşedinţii raionului, şefii  de direcţii, secţii şi servicii ale Consiliului raional şi a Aparatului Preşedintelui raionului. Anunţul respectiv este adus la cunoştinţa consilierilor şi invitaţilor prin înştiinţări, iar locuitorilor raionului prin publicare pe saitul oficial al Consiliului raional şi afişare pe panoul informativ.
Dispoziţia Preşedintelui raionului privitor la convocarea şedinţei şi Proiectele de decizii propuse spre examinare sunt ataşate.