Violenţa în familie–durerea nu trece dacă taci

21 aprilie 2018

Conform Legii nr.45 din 01.03.2007, prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o prioritate socială pentru toţi factorii de decizie ai statului.

Violenţa în familie a fost şi, cu regret mai este un fenomen, care se atestă în cadrul mai multor societăţi din lumea întreagă. Violenţa împotriva femeii reprezintă o manifestare a relaţiilor istorice de putere inegală între bărbaţi şi femei, care a dus la dominarea şi discriminarea femeilor de către bărbaţi, precum şi la limitarea avansării depline a femeilor, reprezentînd o încălcare universală a drepturilor omului şi un obstacol major pentru realizarea egalităţii de gen.

În mod tradiţional, încercările de a interveni în cazurile de violenţă în familie se axau pe lucrul cu femeile abuzate şi cu copiii lor. Totuşi pe parcursul ultimilor ani s-au produs multe schimbări, în prezent fiind acordată o atenţie sporită abuzurilor asupra femeilor, iar bărbaţii agresori sunt pedepsiţi în conformitate cu legislaţia. Această schimbare a abordat atît problema, cît şi intervenţia, care pune accentul pe bărbatul violent. Cel mai important este faptul, că o siguranţă reală pentru femei şi copii trebuie să includă tragerea la răspundere a bărbatului violent pentru acţiunile sale şi responsabilizarea acestuia pentru a schimba logica şi pentru a fi pedepsit, ca în viitor să nu mai comită abuzuri faţă de partenera curentă  sau faţă de persoanele din relaţiile următoare.

La data de 18  aprilie 2018, în sala de şedinţe a Consiliul raional Floreşti, Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei în colaborare cu  Biroul de Probaţiune a organizat un Atelier de lucru cu tematica: ,,Violenţa în familie–durerea nu trece dacă taci. Prevenirea şi combaterea acestui flagel”. La atelier au participat: domnul Anatolie Muntean, Secretar General de Stat al Ministerului Justişiei; domnul Mihai Pleşca, Şeful Inspectoratului de Probaţiune Nord; domnul Pertu Rusu, Şeful  Direcţiei Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei a Consiliului Raional Floreşti, doamna Ludmila Grosul, Şef al Biroului de Probaţiune Floreşti; reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ai Inspectoratului de Poliţie Floreşti, reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile: Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ,,MEMORIA”, Centrul Comunitar de Sănătate din sectorul Botanica, mun. Chişinău ,,Asociaţia Impotriva Violenţei’’, ,,Casa Mărioarei”, Centrul de Asistenţă şi Consiliere pentru agresorii familiali din or. Drochia, birourile de probaţiune teritoriale din: Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Teleneşti şi 43 de asistenţi sociali comunitari din raionul Floreşti.

În cadrul şedinţei participanţii au discutat despre:

  • Monitorizarea categoriilor de persoane condamnate în baza art. 201CP şi art. 96 CP, aflate în evidenţa Biroului de Probaţiune Floreşti;
  • Promovarea egalităţii de gen între femei şi bărbaţi şi combaterea violenţei în familie;
  • Activitatea de reabilitare şi consiliere a victemelor torturii;
  • Violenţa în familie în cazul persoanelor dependente de alcool, cu dereglări mentale şi de comportament;
  • Măsurile de protecţie pentru victimele violenţei în familie;
  • Asistenţa şi consilierea agresorilor familiali.

Autor: Mariana Morgun, Șef, Serviciul Asistenţă Socială Comunitară, Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei