Se anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante!

3 mai 2018

Primăria s. Caşunca, r. Floreşti anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar-vacante de Secretar al Consiliului sătesc, care se va desfăşura pe data de 04.06.2018 în incinta primăriei, ora 09:00. Sarcinile de bază ale funcţiei sunt: cunoaşterea legislaţiei şi utilizarea computerului Cerinţele faţă de candidat: – deţine cetăţenia RM – posedă limba de stat – […]

Rolurile şi responsabilităţile managerului şcolar

În contextul activității mana­geriale, definită ca o artă care face ca lucrurile să se realizeze în instituţii prin intermediul celorlalți, managerul este cel care planifică, organizează, coordonează şi monitorizează activităţile la nivelul instituţiei. Pentru a asigura un management performant, conducătorii instituțiilor de învățământ trebuie să deţină cunoştinţe avansate, calităţi excelente, experienţă bogată şi să dezvolte […]