Rolurile şi responsabilităţile managerului şcolar

3 mai 2018

În contextul activității mana­geriale, definită ca o artă care face ca lucrurile să se realizeze în instituţii prin intermediul celorlalți, managerul este cel care planifică, organizează, coordonează şi monitorizează activităţile la nivelul instituţiei. Pentru a asigura un management performant, conducătorii instituțiilor de învățământ trebuie să deţină cunoştinţe avansate, calităţi excelente, experienţă bogată şi să dezvolte colegilor trăsături de comportament aşa ca: principialitatea, receptivitatea, politeţea, ţinuta corectă, moralitatea.

În scopul formării şi autoformării continue a managerilor şcolari  în domeniul managementului educaţional precum şi asigurării schimbului de experienţă între cadrele manageriale din diferite instituţii de învăţământ din raion, la data de 2 mai 2018 în incinta Sălii de şedinţe a Consiliului raional Floreşti Direcţia Generală Educaţie a desfăşurat seminarul teoretico-practic „Rolurile şi responsabilităţile managerului şcolar’’. Activitatea a fost moderată de către Larisa Novac, Şef adjunct al direcţiei, iar subiectele abordate au vizat nemijlocit rolurile şi funcţiile manageriale:

  • rolul managerial de planificare a fost abordat prin reperele metodologice de elaborare a planului managerial anual;
  • rolul managerial de organizare – prin managementul şedinţelor;
  • arhivarea documentaţiei şcolare şi completarea dosarelor personale ale cadrelor didactice.

Cei treizeci de manageri care au participat la seminar au fost implicaţi în activităţi practice de elaborare a documentaţiei administrative, respectând cerinţele de bază privind documentarea activităţii şi organizarea lucrului cu documentele în cadrul instituţiei de învăţământ.

Prin intermediul seminarului a fost posibilă consolidarea capacităţilor managerilor şcolari, în special a celor debutanţi, privind rolurile şi responsabilităţile sale, totodată a fost asigurată o comunicare între cadrele manageriale cu diferită experienţă profesională. Pe parcursul seminarului participanţii s-au ghidat în totalitate de motto-ul celebrului tenor Robert Brault „Învaţă în fiecare zi ceva nou, şi un lucru la fel de important, reînvaţă ceva vechi”.

Autor: Svetlana Mocreac, Specialist, Direcţia Generală Educaţie