Se anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante!

3 mai 2018

Primăria s. Caşunca, r. Floreşti anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar-vacante de Secretar al Consiliului sătesc, care se va desfăşura pe data de 04.06.2018 în incinta primăriei, ora 09:00.

Sarcinile de bază ale funcţiei sunt: cunoaşterea legislaţiei şi utilizarea computerului

Cerinţele faţă de candidat:

– deţine cetăţenia RM

– posedă limba de stat

– are capacitate deplină de exerciţiu

– are studii superioare juridice, absolvite cu licenţă la frecvenţa de zi sau administraţie publică

– nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă

–  este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru executarea funcţiei publice

– nu are antecedente penale nestinse,pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

– nu este privat de dreptul de a ocupa funcţie publică,ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive.

Documente ce urmează a fi prezentate:

– formularul de participare la concurs

– copia buletinului de identitate

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de profesionare

– cazier juridic

Termenul de depunere a documentelor – pîna la data de 30.05.2018

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: (0250) 67-2-61