Stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii

25 mai 2018

În parteneriat cu Asociaţia Obştească ,,Lumos Moldova’’, Centrul de Asistență Socială a Copilului și Familiei pe lîngă Direcția Asistență Socială, Sănătate și Protecție a Familiei, la data de 22 şi 23 mai 2018 au fost organizate ședințe de informare pentru prestatorii de servicii sociale de către Asistenţă Parentală Profesionistă şi Tutori (31persoane) cu tema: ,,Stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii”. Activitatea menţionată s-a desfăşurat având ca temei Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 378 cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, din 25 aprilie 2018. Scopul acestui act normativ este sporirea bunăstării materiale a copiilor plasaţi în servicii de protecţie de tip familial şi comunitar, pre­cum şi a dezvolta abilităţile individuale ale copiilor privind gestionarea raţională a banilor personali.

În sedință s-a menționat faptul, că beneficiari de indemnizație zilnică sunt copii care dețin statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, în conformitate cu Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți, plasați în urmatoarele servicii sociale:

  • Asistență parental profesionistă;
  • Casă de copii de tip familie;
  • Tutelă/Curatelă;
  • Casă comunitară pentru copii în situații de risc.

Acordarea indemnizației zilnice pentru copii se va efectua începînd cu 1 ianuarie 2018 şi de ea vor beneficia copiii care au fost înmatriculați în clasa cincea pînă la vîrsta de 18 ani. Copiii care după finalizarea ciclului gimnazial nu-și mai continuă studiile pînă la vîrsta de 18 ani, nu vor putea beneficia de indemnizațiile zilnice.

În ședință Asistenții parentali profesioniști și Tutorii au manifestat interes față de acest act normativ, au adrest întrebări și desigur au primit răspunsurile corespunzătoare.

La şedinţă au mai participat: Șeful Direcției Asistență Socială, Sănătate și Protecție a Familiei, domnul Rusu Petru; Managerul de proiect al A.O. ,,LUMOS Moldova’’, doamna Ghenciu Valentina; Specialistul principal în protecția familiei cu copii în situații de risc, doamna Cobzac Liudmila şi Specialistul principal în protecția drepturilor copilului, doamna Burlacu Aurelia.

Autor: Florea Cristina, Manager Centru de Asistență Socială a Copilului și Familiei