Loc de muncă vacant!

31 mai 2018

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior din cadrul Secţiei “Contabilitate bugetară”. La concurs pot participa persoane care: deţinn cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; studii superioare; nu au înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă; sunt apte […]