Loc de muncă vacant!

31 mai 2018

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior din cadrul Secţiei “Contabilitate bugetară”.

La concurs pot participa persoane care:

 • deţinn cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii superioare;
 • nu au înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă;
 • sunt apte din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • au un stagiu de muncă de minim doi ani;

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 5 iunie 2018, în incinta clădirii Consiliul raional, et.2, biroul 23, Direcţia Finanţe.

Telefon de contact: (0-250) 2-19-20.