Loc de muncă vacant!

27 iunie 2018

Direcţia Generală Asistență Socială Sănătate și Protecția Familiei anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de pedagog social în cadrul serviciului Casă Comunitară pentru copii în situație de risc Nr 1 din orașul Florești, str. Ion Creangă 9 A La concurs pot participa persoane care: deţin cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină […]

Traficul de persoane – o problemă socială

23 iunie 2018

Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport din cadrul Consiliului Raional Floreşti împreună cu doamna Maria Ciobanu, Specialist principal din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei la data de 20 iunie au organizat un seminar de informare pentru membrii Consiliului Tinerilor din raionul Floreşti cu genericul „Traficul de fiinţe umane – riscuri, tendinţe, […]

Felicitare!

Stimaţi angajaţi din domeniul Administraţiei Publice a raionului Floreşti! Cu prilejul zilei profesionale „Ziua Funcţionarului Public” consemnată la data de 23 iunie a fiecărui an, în numele Consiliului raional Floreşti şi personal, Vă adresez tuturor un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, […]

Ziua Mondială de conştientizare a abuzului faţă de vîrstnici

21 iunie 2018

Anual, la data de 15 iunie este marcată – Ziua Mondială de conştientizare a abuzului  faţă de vîrstnici. Abuzul faţă de vîrstnici este o problemă socială, care afectează sănătatea şi drepturile a milioane  de persoane din lume. Organizația Mondială a Sănătății defineşte abuzul faţă de vîrstnici ca „actul ce se produce odată sau repetat, sau […]

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

În cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale din Republica Moldova” (MSPL) implementat de către GIZ în parteneriat cu Consiliul raional Floreşti, pe data de 20.06.2018 a avut loc un curs de instruire în domeniul managementului proprietății publice (MPP) cu tematica “O instruire la locul de muncă (ILM) în privința managementului proprietății publice. La seminar au participat […]