Prevenirea accidentelor casnice la copiii mici

4 iunie 2018

În conformitate cu Dispoziția Președintelui raionului Floreşti, nr. 112 din 15 mai 2018 ,,Cu privire la organizarea seminarelor informative pentru părinții copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani”, în localitățile raionului se desfășoară, în perioada 16 mai – 30 iunie, seminare informative pentru părinții, care au în îngrijire copii cu vârsta de până la 5 ani, cu genericul: ,,Prevenirea accidentelor casnice la copiii mici”.

Seminarele sunt organizate în cadrul implementării mecanismului de colaborare intersectorială medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu avînd ca scop prevenirea accidentelor casnice la copiii mici.

Obiectivul principal al acestor activități este informarea, sensibilizarea și determinarea părinților să ia măsuri în vederea prevenirii situațiilor de risc și a accidentelor casnice pentru copiii lor prin înlăturarea pericolelor la domiciliu.

Seminarele sunt organizate sub egida IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești de comun cu Direcția Asistență Socială, Sănătate și Protecție a Familiei, cu participarea autorităților publice locale. Doamna Oxana Gubca, Specialist principal în asistența medical a mamei și copilului (IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești) și doamna Ludmila Cobzac, Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc (Direcția Asistență Socială, Sănătate și Protecție a Familiei) asigură suportul metodologic pentru medicii de familie, asistenții medicali de familie și asistenții sociali comunitari. La seminare participă, de asemenea, reprezentanți ai autorităților publice locale (primari, viceprimari), alți reprezentanți ai instituțiilor și serviciilor comunitare, precum și reprezentanți ai sectoarelor de sănătate și asistență socială din raion.

În cadrul seminarelor părinții/alte persoane, care au la îngrijire copii cu vîrsta de până la 5 ani, beneficiază de informații privind cele mai frecvente riscuri și accidente la copii, metode şi consultaţii practice de prevenire ale accidentelor casnice și măsuri de prim ajutor în caz de producere a acestora.

Abordarea intersectorială în procesul de realizare a acestor activități vine să consolideze capacitățile parentale în procesul de îngrijire a copiilor și să sporească calitatea supravegherii copiilor mici de către părinți.

Până în prezent, seminarele au fost desfășurate în 12 localități ale raionului Floreşti, cu participarea a 310 părinți.

Autor: Ludmila Cobzac, Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc din cadrul DASSPF