Scanarea carnetelor de muncă

5 iunie 2018

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Floreşti reaminteşte, că potrivit Hotîrârii Guvernului nr. 426 din 15.05.2018 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, urmează să prezinte carnetele de muncă a angajaţilor […]