Scanarea carnetelor de muncă

5 iunie 2018

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Floreşti reaminteşte, că potrivit Hotîrârii Guvernului nr. 426 din 15.05.2018 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, urmează să prezinte carnetele de muncă a angajaţilor ce activează în cadrul entităţilor economice, care au început activitatea pînă la 1 ianuarie 1999 şi nu sunt beneficiari de pensii din sistemul de asigurări sociale. Astfel, începând cu 1 iunie 2018, specialiştii Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, vor scana informaţia din carnetele de muncă prezentate de angajatori, persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, dar deţin carnete
de muncă, sau de persoane fizice care nu sunt beneficiari de pensie.
Graficul de scanare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 167-175 din 25.05.2018. Agenţii economici care nu se regăsesc în acest grafic, vor fi publicaţi în următoarele ediţii. Carnetele de muncă se prezintă de către angajator la CTAS, în original, însoţite de lista angajaţilor cu indicarea numelui, prenumelui angajaţilor, IDNP sau CPAS, numărul de carnete.
Persoanele fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, sau persoanele fizice care nu sunt beneficiare de pensii, dar deţin carnete de muncă, pot prezenta carnetele de muncă de sine stătător.
Menţionăm, că pentru o colaborare mai eficientă, agenţii economici specificaţi în graficul de prezentare a carnetelor de muncă, vor fi informaţi suplimentar şi prin telefon.
Pentru informaţii suplimentare apelaţi la numerele de telefon: 0 250 2-04-41, 0 250 2-63-93.

Autor: Nina Vasilache, Şef CTAS Floreşti