Foi la sanatoriu pentru pensionari şi persoane cu dizabilităţi

13 iunie 2018

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 372 din 06.05.2010, persoanele  în vârstă şi cu dizabilităţi au dreptul la asigurare cu bilete de tratament balneo-sanatorial.
Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vârstă şi a celor cu dizabilităţi se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.

Dreptul la asigurare cu bilete se acordă o dată la 3 ani din data depunerii cererii persoanelor în vărstă şi celor cu dizabilităţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliul în Republica Moldova, au atins vârsta de 18 ani şi se află în evidenţa direcţiilor/secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Beneficiarii (persoană în vârstă ori persoana cu dizabilități) care au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după accident au dreptul la bilete în Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă, fără rînd, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţie a Familiei a Consiliului Raional Floreşti.

Persoanele în vîrstă şi cele cu dizabilităţi aflate la întreţinerea deplină a statului în aziluri, internate psihoneurologice, alte forme de plasament temporar sau permanent nu beneficiază de dreptul la asigurarea gratuită cu bilete.

Dreptul la bilet se stabileşte de către Structura teritorială de asistență socială de la locul de domiciliu al solicitantului în baza cererii de luare în evidență depusă de către solicitant cu prezentarea următoarelor documente, după caz:
a) actul de identitate;
b) legitimaţia de pensionar;
c) certificatul privind gradul de dizabilitate eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
d) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (Formular nr. 070/e);
e) extrasul din contul personal de asigurări sociale eliberat de Casa Teritorială de Asigurări Sociale sau copia de pe prima şi ultima pagină care conţin înscrieri în carnetul de muncă.

Bilete gratuite se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate, neangajate în cîmpul muncii;
b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau alocaţie socială de stat, neangajate în cîmpul muncii.

Bilete cu reducere de 70 % din cost se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate angajate în cîmpul muncii;
b) persoanelor cu dizabilităţi medii, neangajate în cîmpul muncii.
Beneficiarul biletului de tip „Însoţitor” achită 30% din costul biletului respectiv.

Bilete cu o reducere de 30 % din cost se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilităţi medii, angajate în cîmpul muncii;
b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensii pentru limită de vîrstă, pensii de dizabilitate sau de alocaţii sociale de stat, angajate în cîmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite forme.

Persoanele cu dizabilități şi pensionarii (de vîrsta-standard de pensionare), cetăţeni ai Republicii Moldova, supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi conform Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, beneficiază de dreptul la reabilitare/recuperare anuală cu o reducere de 30 % din costul biletului.

Autor: Maria Ciobanu, Specialist principal, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei