Loc de muncă vacant!

27 iunie 2018

Direcţia Generală Asistență Socială Sănătate și Protecția Familiei anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de pedagog social în cadrul serviciului Casă Comunitară pentru copii în situație de risc Nr 1 din orașul Florești, str. Ion Creangă 9 A

La concurs pot participa persoane care:

 • deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii superioare;
 • nu au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă;
 • sunt apte din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • au un stagiu de muncă de minim doi ani;

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii și a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse până la 11 iulie 2018, în incinta clădirii Consiliul raional, et. 2,  DGASSPF Florești, telefon de contact: 0250 2-59-76.