Utilizarerea Ghidului pentru Echipele Multidisciplinare privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie

2 iulie 2018

La data de 25 iunie, în incinta sălii de şedinţe a Consiliului Raional Florești a avut loc training-ul cu tema: ,,Utilizarerea Ghidului pentru Echipe Multidisciplinare privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie” desfașurat de către Asociația Împotriva Violenței în Familie ,,Casa Mărioarei”, Asociația obştească ,,Promo-Lex’’ și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ,,Memoria”.

Scopul instruirii a fost orientarea membrilor Echipei Multidisciplinare Teritoriale și Locale în abordarea integrată, multidisciplinară și eficientă a cazurilor de violență în familie și în prestarea unor servicii de calitate beneficiarilor, accentuînd necesitatea unei cooperări multidisciplinare și interinstituționale.

La instruire au participat membrii Echipei Multidișciplinare Locale și Teritoriale, care reprezintă urmatoarele domenii: asistența socială, APL, medicină, poliția, învațămînt. Această înstruire a fost organizată în cadrul Proiectului ,,Promovarea respectării drepturilor femeilor din Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”, finanțat de către Uniunea Europeană.

Pe parcursul training-ului s-a vorbit despre:

  • Contextul general al violenței în familie,
  • Aspecte generale privind constituirea și funcțiile echipei multidisciplinare teritoriale,
  • Managementul de caz – model al abordării multidisciplinare a cazurilor de violență în familie,
  • Intervenția Echipei Multidisciplinare pe domenii profesionale.

Membrii Echipelor Multidisciplinare Locale și Teritoriale s-au implicat activ în exercițiul practic privind soluționarea cazurilor de violență în familie. Au fost adresate întrebări şi primite raspunsurile corespunzătoare.

Autor: Cobzac Liudmila, Specialist principal în protecția familiilor cu copii în situații de risc