Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii

Subdiviziunea Secția protecția copilului și a familiei pe lîngă Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei prestează Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii în situații de risc. Scopul Serviciului constă în susținerea dezvoltării capacităților familiei în creșterea și educarea copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei și conectarea ei la resursele […]

Notă informativă

Prin prezenta, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei, Vă aduce la cunoştinţă despre modificările şi completările ulterioare  ale Hotărării Guvernului nr. 454 din 16 mai 2018, cu privire la reorganizarea  Agenției Naționale Asistență Socială. În scopul reglementării exhaustive a modificărilor  şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, Agenţia Naţională Asistenţă […]