Notă informativă

6 iulie 2018

Prin prezenta, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei, Vă aduce la cunoştinţă despre modificările şi completările ulterioare  ale Hotărării Guvernului nr. 454 din 16 mai 2018, cu privire la reorganizarea  Agenției Naționale Asistență Socială.

În scopul reglementării exhaustive a modificărilor  şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, Agenţia Naţională Asistenţă Socială informează că în Monitorul Oficial din 18 mai 2018, a fost inclusă Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 16 mai 2018 cu privire la reorganizarea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.

Noile prevederi din hotărîre stipulează că Agenţia Naţională Asistenţă Socială , autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, se reorganizează prin fuziune (absorbţie) cu Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei.

În rezultatul acestei reorganizări, Agenţia Naţională Asistenţă Socială este succesorul de drepturi şi obligaţii al persoanei juridice absorbite.

În acest context, au fost operate modificări la Hotărîrea Guvernului nr. 1263 din 18 noiembrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială, a structurii şi efectivului–limită ale acesteia, prin care instituţiei vizate i-a fost atribuită o nouă funcţie de bază – gestionarea  mijloacelor financiare, programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenţei sociale şi a pachetului minim de servicii sociale.