Proces verbal al şedinţei Consiliului raional

6 iulie 2018

Procesul verbal Nr. 3 al Şedinţei ordinare a Consiliului raional Floreşti din 28 iunie 2018