Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii

6 iulie 2018

Subdiviziunea Secția protecția copilului și a familiei pe lîngă Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei prestează Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii în situații de risc.

Scopul Serviciului constă în susținerea dezvoltării capacităților familiei în creșterea și educarea copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei și conectarea ei la resursele relevante din comunitate.

Serviciul este prestat în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial secundar. Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul programelor de prevenire primară, în funcție de necesitățile comunității și existența serviciilor comunitare. Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activități adresate familiilor cu copii în situații de risc, cu scopul de a diminua factorii care afectează sănătatea și dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie sau a pregati reintegrarea copilului în familie, care sunt realizate în baza managementului de caz aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii în situații de risc beneficiază de ajutor banesc.

Pentru anul 2018, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Florești are aprobat și finanțat de către Consiliul Raional Florești un buget de 160 000 mii lei, redresat pentru funcționarea Serviciului social de Sprijin secundar pentru familii cu copii în situații de risc. În primul semestru al anului 2018 prin intermediul Ședințelor ordinare a Comisiei Raionale a Copilului aflat în Dificultate Serviciul social de Sprijin secundar a oferit 60 000 mii lei la 26 familii cu 58 copii aflați în situații de risc de la noi din raion.

Autor: Florea Cristina, Asistent social reponsabil de Serviciul sprijin familial