În atenţia beneficiarilor de pensii!

12 iulie 2018

Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Vă informează despre unele aspecte ce ţin de stabilirea pensiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pensia pentru limită de vîrstă: conform prevederilor Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, se aduc la cunoştinţă următoarele aspecte: Începînd cu 1 iulie 2018 vîrsta de pensionare creşte cu 4 […]

Loc de muncă vacant!

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior din cadrul Secţiei “Contabilitate bugetară”. La concurs pot participa persoane care: deţinn cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; studii superioare; nu au înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă; sunt apte din […]