În atenţia beneficiarilor de pensii!

12 iulie 2018

Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Vă informează despre unele aspecte ce ţin de stabilirea pensiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pensia pentru limită de vîrstă: conform prevederilor Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, se aduc la cunoştinţă următoarele aspecte:

Începînd cu 1 iulie 2018 vîrsta de pensionare creşte cu 4 luni pentru bărbaţi şi va constitui 62 de ani şi 8 luni, iar pentru femei creşte cu 6 luni şi va constitui 58 de ani. Totodată, se majorează şi stagiul de cotizare necesar care constituie pentru bărbaţi 34 de ani iar pentru femei 31 de ani.

Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute în art. 32 alin. 4 litera a) din Legea nr. 156 din 14.10.1998, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată. În cazul în care actele necesare au fost depuse după expirarea termenului de 30 de zile de la data împlinirii vîrstei de pensionare pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.

E de menţionat că, în cazul persoanelor care au obţinut dreptul la pensie pe parcursul lunii iunie iar cererea şi actele necesare sunt depuse după 1 iulie, în termen de 30 de zile de la data împlinirii vîrstei de pensionare, necătînd la faptul că de la 1 iulie creşte vîrsta de pensionare, pensia se va stabili din data obţinerii dreptului la pensie cu vîrsta de pensionare: pentru bărbaţi de 62 de ani şi 4 luni, cu stagiul de cotizare necesar de 33 ani şi 6 luni, iar pentru femei de 57 de ani şi 6 luni cu stagiul de cotizare necesar de 30 de ani şi 6 luni. Dacă cererea şi actele necesare se depun mai tîrziu de 30 de zile de la data împlinirii vîrstei de pensionare, solicitantului i se va emite decizie de respingere a cererii de pensionare, urmînd să depună cererea de pensionare odată cu împlinirea vîrstei de 62 de ani şi 8 luni pentru bărbaţi cu stagiul de cotizare necesar de 34 de ani, şi de către femei la împlinirea vîrstei de 58 ani, cu stagiul necesar de 31  de ani.

Astfel, la acordarea pensiilor pentru limită de vîrstă femeilor care au născut şi educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii, potrivit prevederilor art. 41 al Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, se aplică vîrstele standard de pensionare diminuate cu 3 ani, iar pensia se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată. În cazul expirării termenului prevăzut, pensia se acordă de la data prezentării ultimului document.

Începînd cu 1 iulie 2018 vîrsta de pensionare pentru femeile care au născut şi educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii este de 55 ani cu condiţia realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani.

Pensia de urmaş: Conform art. 24 al Legii nr. 156 din 14.10.1998, pensia se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabilitate. Aceasta se stabileşte:

  • Copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, iar dacă îşi continuă continuă studiile la învăţămînt de zi, pînă la împlinirea vîrstei de 23 de ani.
  • Soţului supravieţuitor, dacă la momentul decesului susţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces a împlinit vîrsta de pensionare sau a fost încadrat în gradul I sau II de invaliditate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit.
  • Soţului supravieţuitor, sau curatorului care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului decedat pe perioada de neîncadrare în muncă sau se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.

Pensia de dizabilitate: are dreptul la pensia de dizabilitate persoana asigurată căreia în urma expertizării de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă i s-a stabilit dizabilitate din cauza unei afecţiuni generale, unui accident de muncă, sau unei boli profesionale.

Termenele de acordare a dreptului la pensia de urmaş şi la pensia de dizabilitate: cererea şi actele necesare pentru pensia de urmaş se depun în termen de 90 de zile de la data decesului, iar pentru pensia de dizabilitate în termen de 60 de zile de la data încadrării în grad de dizabilitate.  În cazul în care cererea şi actele necesare au fost depuse după expirarea termenului prevăzut (90 de zile şi 60 de zile), pensia se acordă de la data depunerii cererii şi ultimului document necesar.

Pentru informaţii suplimentare ce ţin de stabilirea pensiilor, îndemnizaţiilor, alocaţiilor şi altor tipuri de prestaţii, Vă adresaţi la CTAS Floreşti, sau la numerele de telefon: 0250 2-42-03, 0250 2-63-89, 0250 2-42-02.

Autor: Şef CTAS Floreşti, Nina Vasilache