Funcţie publică vacantă!

18 iulie 2018

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Şef adjunct, DGASPF

Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs:

 1. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. au studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 6. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate,

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 30.07.2018, Consiliul raional, et.2, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei. Telefon de contact: (0-250) 2-59-76.