Pentru o viață activă la orice vârstă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul de acordare a Premiului Național pentru vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”. La concurs pot participa persoane cu vârsta de peste 60 de ani, care au realizat performanţe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, etc. Doritorii de a […]

Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă Prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Şef adjunct, DGASPF Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs: deţin cetăţenia Republicii Moldova; posedă limba de stat; au capacitate deplină de exerciţiu; nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; au […]

Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior din cadrul Secţiei “Contabilitate bugetară”. La concurs pot participa persoane care:  deţin cetăţenia Republicii Moldova;  posedă limba de stat;  au capacitate deplină de exerciţiu;  studii superioare;  nu au înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului […]