Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

31 iulie 2018

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă Prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior din cadrul Secţiei “Contabilitate bugetară”.
La concurs pot participa persoane care:
 deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 posedă limba de stat;
 au capacitate deplină de exerciţiu;
 studii superioare;
 nu au înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru vîrstă;
 sunt apte din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 nu au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 au un stagiu de muncă de minim doi ani;
Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:
 formularul de participare la concurs;
 copia buletinului de identitate;
 copia carnetului de muncă;
 copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 certificatul medical despre starea sănătăţii;
 cazierul juridic;
Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 19 august 2018, în incinta clădirii Consiliul raional, et.2, biroul 20-23, Direcţia Finanţe.
Telefon de contact: (0-250) 2-14-94.