Codul vestimentar şcolar

1 august 2018

Se spune că atunci când un elev poartă uniformă şcolară este introdus într-un mediu care încurajează cultura şi „promovează valoarea egalităţii între colegii de clasă”.

Dezbaterea problemei uniformei şcolare obligatorii a stârnit în ultima vreme controverse. „Va fi sau nu reintrodusă uniforma şcolară?” – o întrebare care persistă ultimul timp în societatea noastră.

În curând va începe anul şcolar şi pentru mulţi părinţi mai apare o întrebare: cu ce să îmbrace copilul? În cazul în care ar exista o uniformă unică, nu ar mai apărea zi de zi problema respectivă.

Important este faptul, că pentru o uniformă unică optează nu doar părinţii şi cadrele didactice, dar şi o mare parte din elevi. Din cei 293 de mii de persoane ce au răspuns la întrebările dintr-un chestionar tematic desfăşurat în perioada 17 aprilie – 02 mai 2018, 81.39% din intervievaţi susţin iniţiativa introducerii uniformei. O mare parte din respondenţi sunt de părerea că uniforma şcolară va înlătura diferenţele ce reies din posibilităţile financiare ale părinţilor de a le reînnoi garderoba.

Conform  Codului educaţiei, art. 137, alin.1, lit. a) – b), se menţionează că, elevii au obligaţia „să respecte regulamentele instituţiilor de învăţământ în care învaţă”. Totodată, conform prevederilor art. 189, lit. f) din Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin ordinul ME nr.235 din 25 martie 2016, elevii din învăţământul primar şi secundar au obligaţia „să aibă o ţinută vestimentară şi un exterior decent”.

În acest context, Direcţia Generală Educaţie a Consiliului raional Floreşti vine cu propunerea de a organiza în cadrul instituţiilor de învăţământ primar şi secundar activităţi de informare şi educaţionale privind vestimentaţia şcolară şi exteriorul decent al elevilor. Respectiv se va ţine cont şi de aspectele şi recomandările venite din partea Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. DGE Floreşti va monitoriza procesul de adoptare a unui cod vestimentar şcolar în instituţiile de învăţământ din raion.

În această ordine de idei, vor fi aplicate următoarele strategii educaţionale de promovare a respectivului cod:

  • Mai întâi de toate, trebuie să-i motivăm pe elevi să adopte, în mod conştient şi asumat, o ţinută vestimentară decentă, organizând cu ei diverse activităţi, discuţii etc.;
  • E necesar să responsabilizăm părinţii/reprezentanţii legali pentru monitorizarea ţinutei vestimentare a copilului, desfăşurând consultaţii, şedinţe, dezbateri etc.;
  • Trebuie să identificăm familiile social-vulnerabile şi să sesizăm autorităţile în vederea acordării suportului necesar pentru achiziţionarea uniformei  şcolare;
  • Este important de organizat consultarea opiniei elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în procesul de selectare a designului uniformei şcolare;
  • În cazul când unii elevi nu vor respecta codul vestimentar adoptat, administraţia şcolii va încerca să găsească soluţii pentru remedierea conflictelor/problemelor de acest fel şi nicidecum să nu pedepsească elevii, interzicându-le accesul în instituţie sau în sălile de clasă.

Procedura de alegere şi aplicarea unui anumit cod vestimentar şcolar va fi reglementată în Regulamentul de ordine internă a instituţiei de învăţământ, care să fie respectat de toţi elevii, aşa cum prevede Codul educaţiei.
Credem cu certitudine că introducerea uniformei va disciplina elevii şi va aduce un plus de imagine instituţiilor de învăţământ, căci nu în zădar se spune  „Uniforma este cartea de vizită a şcolarului”.

Autor: Todiraş Liliana, Specialist-metodist, DGE Floreşti