Oportunităţi investiţionale!

3 august 2018

Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova (D.O.M.D.E) (Proiect finanțat de către Comisia Europeană și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene) Ești cetățean al RM revenit în țară după o experiență de muncă sau studii în străinătate, ai o idee de afacere cu impact social și dorești să o dezvolți împreună cu un grup […]

Primul Seceriș 2018

Pe 27 iulie, Direcția Agricultură și Alimentație în comun cu Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport, au organizat în Casa de cultură a or. Florești festivitatea consacrată finalizării recoltării culturilor cerealiere și leguminoase din I grupă și a rapiței – Primul Seceriș 2018. La festivitate au participat: Conducătorii, specialiștii, mecanizatorii, conducătorii auto, lucrătorii de la […]