Primul Seceriș 2018

3 august 2018

Pe 27 iulie, Direcția Agricultură și Alimentație în comun cu Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport, au organizat în Casa de cultură a or. Florești festivitatea consacrată finalizării recoltării culturilor cerealiere și leguminoase din I grupă și a rapiței – Primul Seceriș 2018.

La festivitate au participat:

  • Conducătorii, specialiștii, mecanizatorii, conducătorii auto, lucrătorii de la fățări din colectivele agricole de producere;
  • Fermierii și proprietarii de pământ care lucrează cotele individual;
  • Primarii satelor, comunelor, orașelor și responsabilii pe întrebările agricole din primării;
  • Specialiștii și lucrătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu care activează în subordonarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
  • Consilierii raionali; liderii sindicali din colectivele agricole de producere;
  • Şefii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional, Specialiști din cadrul aparatului Președintelui raionului;
  • Conducătorii structurilor de forță din raion; conducători și specialiști ai structurilor raionale și orășenești care conlucrează cu Direcția Agricultură și Alimentație.

La manifestație de asemenea au fost prezenţi:

  • Președintele raionului, Ștefan Paniș, Vicepreședinții raionului, Mihail Burușciuc și Gheorghe Goncear,
  • Şeful Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, Vladimir Ceban și Şeful direcției politici de producție, procesare și reglementare a calității a produselor de origine vegetală a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Șarban.

Raportul despre rezultatele obținute în cadrul Primului Seceriș – 2018 a fost prezentat de Şeful Direcția Agricultură și Alimentație Anatolie Cocerovschi.

Cu mesaje de felicitări, către cei prezenți în sală, au vorbit domnii Ștefan Paniș, Președinte al raionului, Vladimir Ceban, Şeful Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, Igor Popovschii, Agronom în SRL „Tetracom-Agro” și Vasile Șarban, Şeful direcției politici de producție, procesare și reglementare a calității a produselor de origine vegetală a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Fruntașii în producerea spicoaselor, mazării și rapiței, care au obținut rezultate mai înalte în anul curent, au fost menționați cu Diplome de Onoare și premii bănești în conformitate cu prevederile Regulamentului despre organizarea și desfășurarea totalurilor recoltării culturilor cerealiere şi leguminoase din prima grupă aprobat prin decizia Consiliului raional Florești nr. 02/06 din 24.04.2018.

În fața publicului au evoluat colectivele artistice din raion: fanfara „Stejărel” din com. Cuhureștii de Sus (conducător Gh. Armaș); ansamblurile de dans din s. Putinești „Mărțișor” (cond. S. Chiriac) și „Răuțel” (cond. A. Chiriac); ansamblul folcloric al Liceului teoretic din com. Cuhureștii de Sus; ansamblurile „Cimbrișor” (cond. M. Vizitiu) și ansamblul de bărbați din com. Frumușica (cond. L. Groza); ansamblul „Cuniceanca” din s. Cunicea (cond. A. Lepilova), interpreții de muzică ușoară și populară L. Burzacovschi, I. Savca, A. Stanchevici, Iu. Prodan, L.Prodan și N.Prodan ș. a.

Autor: Anatolie Cocerovschi, Şef al Direcției Agricultură și Alimentație