Reintegrarea migranților reveniți de peste hotare

7 august 2018

La data de 3 august, în incinta Bibliotecii Publice „Ion Creangă” din or. Florești, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Floreşti a asigurat realizarea sesiunii inițiale de instruire a echipelor multidisciplinare privind aplicarea Mecanizmului Interinstituţional de referire pentru Integrarea migranţilor reveniţi de peste hotare (MIR) sub eghida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Agenția Natională pentru Ocupare Forței de Muncă (ANOFM) cu participarea Vicepreședintelui Raionului Florești pe probleme sociale, dlui Vladimir Gutium, Şefului adjunct al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, dlui Daniel Turculeț și reprezentaților instituțiilor locale responsabile de exercitarea atribuțiilor ce țin de domeniul diaspora, migrației aşa ca:

-Casa Teritorială de Asigurări Sociale

-Inspecția Teritorială de Muncă Bălți

-Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă

-Direcția Generală  Asistență Socială  și Protecție a Familiei

– Inspectoratul de Poliție

-Biblioteca orășănească ,,Ion Creangă’’ or. Florești

– AO „Pro Comunitate Băhrinești”

– IMSP Centrul Medicilor de Familie

– Consiliul Raional Florești

– Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat  ș.a.

În cadrul întrunirii, dna Diana Cheianu-Andrei a prezentat Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare. Reprezentanții instituțiilor raionale, colaboratorii Bibliotecii Publice or. Florești, AO „Pro Comunitate Băhrinești” au participat activ la discuții, au prezentat istorii de succes, şi-au expus opinii pe tot parcursul sesiunii.

AOFM Florești a venit cu o prezentare a datelor privind evidența, monitorizarea și asistarea migranților reîntorși, care au apelat pentru servicii și a explicat rolul Agenției în ceea ce privește referirea lor la diferite servicii teritoriale.

Au fost prezenţi la şedinţă şi reprezentanţi ai mass-mediei, dna Steliana Caraulan ( Ziarul  „Actualități Floreștene”) şi dl Pavel Savca (Radio Moldova)

Autor: Irina Gusac, Şef interimar AOFM Floreşti