Funcţie publică vacantă!

3 septembrie 2018

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist principal în Serviciul Monitorizare, evaluare, planificare strategică şi evaluare

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

– Elaborarea, ajustarea, actualizarea documentelor de planificare strategică a Direcţiei în conformitate cu politica socială a Republicii Moldova;
– Pregătirea pachetului de documente pentru desfăşurarea achiziţiilor publice.

Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs:
a. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
b. posedă limba de stat;
c. au capacitate deplină de exerciţiu;
d. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e. au studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
f. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate,
g. au un stagiu de muncă de minim trei ani în domeniu;

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care va conţine:
– formularul de participare la concurs;
– copia buletinului de identitate;
– copia carnetului de muncă;
– copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare;
– certificatul medical despre starea sănătăţii;
– cazierul juridic;

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 17 septembrie 2018, Consiliul raional, et. 2, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei
Telefon de contact: (0-250) 2-59-76.