Loc de muncă vacant!

3 septembrie 2018

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea locului de muncă vacant în funcţie de

PROGRAMATOR

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei în conformitate cu fişa postului:
– Asigurarea bunei stări a sistemului informaţional al Direcţiei;
– Oferirea asistenţei angajaţilor Direcţiei pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale.

Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs:
a. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
b. posedă limba de stat;
c. au capacitate deplină de exerciţiu;
d. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e. au studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
f. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate,

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care va conţine:
– formularul de participare la concurs;
– copia buletinului de identitate;
– copia carnetului de muncă;
– copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 17 septembrie 2018, Consiliul raional, et. 2, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei
Telefon de contact: (0-250) 2-59-76.