În atenţia agenţilor economici!

8 septembrie 2018

Pînă la data de 25 martie 2019 agenţii economici pot depune declaraţiile de corectare forma 4-BASS, BASS-AN şi REV 5 pentru persoanele asigurate pentru anii 2014, 2015, 2016, 2017, care nu au fost declarate din diferite motive.

Aceste prevederi sunt prevăzute în urma modificării unor acte legislative, prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018,  art. XIII publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018, care a intrat în vigoare la data publicării. Conform Legii prenotate  declaraţiile de tipul „de corectare” pentru perioadele menţionate, prin care se majorează suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, fără efectuarea controalelor de către organele abilitate, declaraţiile se vor depune la Casa Teritorială de Asigurări Sociale.

Prezentarea declaraţiilor de tipul „de corectare” în alte cazuri (diminuarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat) se va efectua în modul stabilit pînă la intrarea în vigoare a modificărilor menţionate.

Autor: Şef CTAS Floreşti, Nina Vasilachi