Majorarea alocaţiei

8 septembrie 2018

Anunţ!

Începând cu 01.09.2018 alocaţiile lunare de stat pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990, prevăzută de Legea nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia suplimentară a unor categorii de populaţie, majorate de la 100 lei la 500 lei, sunt deja în plată.

Aceste majorări sunt prevăzute în urma modificărilor şi completărilor Legii 121/2001 prin Legea nr. 146 din 19.07.2018,publicată în Monitorul Oficial la 10.08.2018.

Prin Legea nr.1225-XII din 08.12.1992 victime ale represiunilor politice se consideră:

– persoanele asupra cărora au fost adoptate decizii de represiune politică, dar care au reuşit să evite represiunile directe, inclusiv prin refugiu peste hotarele republicii.

– membrii familiei persoanelor supuse represiunilor, inclusiv copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, persoanele care au fost impuse sau nevoite să-şi urmeze părinţii, rudele, tutorii în exil ori la locul de deţinere specială, sau rămase fără îngrijirea acestora, precum şi copiii persoanelor executate în urma represiunilor politice.

Alocaţiile lunare de stat pentru victimele represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990 se stabilesc beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat indiferent de tipul pensiei sau alocaţiei de care beneficiază.

Persoanele cu dreptul la alocaţia lunară de stat depun cererea de acordare a alocaţiei lunare de stat personal cu anexarea următoarelor documente în original şi copie:

  1. buletinul de identitate
  2. legitimaţia, eliberată de către organele corespunzătoare, care atestă drepturile victimelor reabilitate ale represiunilor politice.

Cererea cu toate documentele necesare se depune la Casa Teritorială de Asigurări Sociale unde este domiciliată persoana.

Informaţie suplimentară la telefoanele: 0250-2-42-03, 0250-2-63-89.

Autor: Şef CTAS, Nina Vasilache